benneteket, titeket

2008. 10. 26.

Kérem, tájékoztasson a “benneteket” és a “titeket” alakok helyességéről!

A többes szám első és második személyű személyes névmások tárgyesetét kétféleképpen fejezhetjük ki a magyarban: “bennünket” és “minket”, “benneteket” és “titeket”. Ezek közül mindegyik forma helyes, de az alakok között megfigyelhető bizonyos jelentésmegoszlás. Míg a “minket” és a “titeket” inkább hangsúlyos, kiemelt helyzetben, más személyekkel szembeállítva jelenik meg, addig a “bennünket” és a “benneteket” inkább hangsúlytalan helyzetben használt.
Pl.:
Titeket is megkérdeztek?
Megkérdeztek bennünket.
(Ld. Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai, 2003, 115, 935, 1347; Magyar nyelvtörténet, Osiris, 2003, 741.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra