észrevehetők – észrevehetőek

2008. 10. 29.

Melyik forma a helyes: észrevehetők vagy észrevehetőek, használhatók vagy használhatóak?
Egyáltalán mikor kell a -k elé egy másik magánhangzót (előhangzót?) tenni?

Az észrevehetők és észrevehetőek, használhatók és használhatóak egymással egyenértékű alakváltozatok, nincs közöttük jelentéskülönbség, szabadon felcserélhető(e)k.
A rövidebb alakok régebbiek. A változás először az -ú, -ű végű mellekneveket érintette, ahol a többes szám jele előtt megjelent a kötőhangzó: szomorúak, keserűek. Később a változás a folyamatos melléknévi igenevekre is kiterjedt.
Többszófajúság esetén az alakváltozat szófaj-megkülönböztető szerepű: üdítők -üdítőek. Ilyenkor a főnévhez előhangzó nélkül, a melléknévi igenévhez pedig előhangzóval járul a toldalék.
A kérdéssel foglalkozó irodalom:
Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza–Zimányi Árpád, Pauz–Westermann, 2007, 141;
Nádasdy Ádám: Miért változik a nyelv?
http://www.mindentudas.hu/nadasdy/
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra