a latin eredetű közszavak írásmódja

2008. 11. 01.

A latin szavakkal kapcsolatos helyesírási tudnivalókról szeretnék kérdezni.
Olyan jellegű szöveggel dolgozom, amelyben több egyházi témakörben használatos szó is szerepel, és ezek helyesírásával kapcsolatban vagyok bizonytalan.
Azt tudom, hogy a szó toldalékolása esetén a szóvégi magánhangzó meghosszabbodik, de most a szavak írásával általában vagyok zavarban, mivel egységesíteni kellene a szövegben a helyesírásukat, és hol félig-meddig latinul, hol a magyar kiejtés szerint leírva szerepelnek, a magánhangzók hosszúsága ingadozik, tehát nem konzekvens,egyes szavakat az Idegen szavak is kifejezések szótárában sem találok. Ezek a következők:

scriptórium vagy scriptorium
korporále, korporálé vagy corporale
initerárium (?)
euchatisztia (?)
purifikatórium (ó?)
tabernákulum

A latin eredetű közszavak írásmódja attól függ, hogy meghonosodtak-e nyelvünkben. A jövevényszavakat (melyek már közkeletűvé váltak) magyarosan írjuk, az idegen szavakat pedig idegenes írásmóddal.
Ahogyan azonban Ön is írta, ezen a területen rendkívül nagy az ingadozás. Az egyházi kifejezések helyesírását egy útmutató segíti (Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához, Szent István Társulat, Bp., 2006), de az egyházi nyelvhasználatra vonatkozó részletesebb tudományos munka még nem jelent meg.
Az általam javasolt alakok meghatározásához a helyesírási szótárakon kívül a következő írásokat használtam fel:
Liturgikus lexikon (szerk. Verbényi–Arató, Szent István Társulat, Bp., 2001), internetes változata: www.katolikus.hu/malezi/lexikon/litlexindex.htm; valamint a Wikipédia vonatkozó szócikkei.

A javasolt alakok:
scriptorium ‘kéziratok másolására berendezett kolostori írószoba’
korporálé ‘négyszögletes oltárterítő’
eucharisztia ‘szentmise’
Eucharisztia ‘Oltáriszentség’
purifikatórium ‘kehelykendő’
tabernákulum ‘szentségház’

Az ‘initerárium’ szó számomra ismeretlen, megfelelőjét nem találtam, esetleg a hasonló alakú ‘itinerárium’ (útikönyv, útikalauz, útleírás) szó elírása lehet.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra