e-gyes

2008. 11. 02.

Kérem segítsenek a következő szónak helyes szótagolásában!
e-gyes vagy egy-es

Elválasztáskor a két magánhangzó közötti egyetlen mássalhangzót a következő sorba visszük át, toldalékos alakok esetén is, pl.: ki-sebb, né-gyet (ld. A magyar helyesírás szabályai, 226/c). Tehát a helyes forma: e-gyes.

Az összetett szavakat viszont az összetételi tagok határán választjuk el, pl. egy-a-ránt, egy-a-zon (ld. 235. pont).

Az egyetlen magánhangzóból álló szókezdő és szóvégi szótagot (bár nyelvi tekintetben önállóak) esztétikai okokból nem ajánlott egymagában a sor végén hagyni, illetve a következő sorba átvinni (ld. 226/a).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra