szentatya

2008. 11. 03.

Az egyházi értelemben használt kifejezéseket vajon egybe vagy külön kell-e írni:
szentanya – szent anya (szentanyám – szent anyám), szentatya (szentatyám, szent atyám) formában, ha szerzetesekről, papokról, apácákról van szó, vagy ez a megszólítás csak a pápát illeti meg?

A szentatya megszólítás vagy megnevezés csak a pápát illeti meg. Jelentésváltozás miatt egybeírandó, s ezt az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve is így tartalmazza (1311. oldal).
Az atya, atyám papokra, szerzetesekre vonatkozik, az anyám pedig az apácákra (az utóbbi csak egyes szám első személyben).
A Szentanya összetétel Szűz Máriát jelentheti.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra