vezérlő fejedelem

2008. 11. 04.

A magyarok vezérlő fejedelme szót (Gézáról, majd Istvánról van szó), a 112-es pont alapján egybeírtam, mivel úgy gondoltam, megfelel annak a kitételnek, hogy az igenév nem folyamatot, hanem valamire való képességet fejez ki – olyan fejedelem, aki képes az egész népet vezérelni.
De most elbizonytalanodtam tettem helyességét illetően, ezért kérek megerősítést vagy ellenvéleményt.

Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve dönt a kérdésben: a különírt formát javasolja.
Meglátása helyes, az egybeírásnak itt lehetne indoka, de éppen a 112. szabálypont értelmezése és alkalmazása sok vitát szül.
Mégis: egyszerű minőségjelzős kapcsolatnak is értelmezhető, azaz olyan fejedelem, aki vezérel.
További szempont a különíráshoz: nem tekinthető összeforrottnak, ami az egybeírást tenné szükségessé.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra