lyu-kasz-tó

2008. 12. 01.

A lyukasztó szó szótagolást a tanár így tanította : lyuk-asz-tó.
Szerintem ez nem helyes, de ő ezt állította.
Szerintem: lyu-kasz-tó.
Kinek van igaza? Melyik szótagolás-elválasztás a helyes?

A többelemű szavakat valóban az elemeik szerint választjuk el, a „lyukasztó” azonban nem többelemű (hiszen nincs „asztó” szavunk, amely a második eleme lenne), hanem a „lyuk” szó kétszeresen továbbképzett alakja (lyuk > lyukaszt > lyukasztó). Emiatt a szabályzat 226. c) pontja vonatkozik rá: „A két magánhangzó között lévő egyetlen mássalhangzót — akár egy-, akár többjegyű a betűje — a következő sorba visszük át: (…) A toldalékos alakok elválasztásakor is így kell eljárni.” (A képzők is toldalékok.)

Az itt szereplő példák egyike a „tiha-nyi” szó, ahol szintén a tő utolsó hangzója kerül át az „-i” képzővel együtt a másik szótagba. A helyes megoldás tehát „lyu-kasz-tó”. A 224. pont alatt további példák szemléltetik ugyanezt (magá-nyos, tekervé-nyes).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra