Spidey-nak vagy Spideynak?

2008. 12. 03.

Az idegen szavak, pontosabban az idegen eredetű tulajdonnevek toldalékolásában szeretném a segítségét kérni. A szabályzat ide vonatkozó paragrafusait ismerem, azonban egy konkrét esetben nem tudok dönteni:

Ezen keresztnév toldalékolása kötőjellel, vagy anélkül a helyes: Spidey-nak vagy Spideynak?

Ha a „Spidey” tulajdonnévhez szeretnénk toldalékot kapcsolni, elsősorban a szabályzat 215–217. pontjait kell alapul vennünk (az angol „ey” végződés „i”-nek hangzik). A toldalék egybe- vagy kötőjeles írását leginkább hasonló (szintén „ey” végződésű) példákkal deríthetjük ki, pl. a Berkeley, Disney, Halley, Huxley, Kimberley, Sydney nevekkel.
Az Akadémiai Kiadó Magyar helyesírási szótára ezeknél végig az egybeírást javasolja: berkeleyi, Disneyvel, halleyi, huxleyi, kimberleyi, sydneyi — ezek alapján „Spideynak” lenne a helyes alak. Az Osiris Kiadó Helyesírás c. kézikönyve ezzel szemben a berkeley-i, Disney-vel, halley-s, huxley-s, kimberley-s, sydney-i alakokat hozza — ezekből a „Spidey-nak” írásmód következik. Ebben az esetben tehát választania kell a két helyesírási szótár gyakorlata között. (Az eltérések száma egyébként elenyésző.)

Én a magam részéről a hasonló alakokat kötőjellel szoktam írni. A 217. a) pont ugyanis arra az esetre javasolja a kötőjelet, ha a szó végén „hangérték nélküli (ún. néma) betű van, vagy ha az utolsó kiejtett hangot betűknek bonyolult, írásrendszerünkben szokatlan együttese jelöli”. Esetleg az „ey” kettősbetű (digráf) „y” tagját is tekinthetjük hangérték nélkülinek, de a betűkapcsolat egészét még inkább sorolhatjuk az írásrendszerünkben szokatlan betűegyüttesek közé, amint a példák közt a „Glasgow-ban” is kötőjellel szerepel: az „ey” megítélésem szerint éppolyan kettősbetű az angolban, mint az „ow”.

Természetesen az ezzel ellenkező álláspont (tehát az egybeírás) is kifogástalannak tekinthető az akadémiai szótár nyomán. Ennek magyarázata talán a 215. pont lehet, amelynek példái között egybeírva szerepel a „cowboynak” és a „greenwichi” alak is (bár az „oy” kettősbetűben az „y” is hangzik, a „ch” pedig mássalhangzóként kevésbé vethető össze az „ey” betűkapcsolattal, mint az „ow”).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra