Szentendrei-szigeti Üzemmérnökség

2008. 12. 04.

Kérem segítsen, hogy írjuk helyesen azt, hogy „Szentendrei-szigeti Üzemmérnökség”! Én így érzem helyesnek, de komoly viták voltak arról, hogy hivatalos dokumentumokban hogy írjuk.

A „Szentendrei-sziget” eredeti alakja természetesen kötőjeles. Ha melléknevet képezünk belőle, első tagja kisbetűsre vált [mivel eredetileg maga is közszó, l. 176. a)], a kötőjel megmarad, tehát a „szentendrei-szigeti” alakot kapjuk. Ha ez a melléknévi alak több különírt tagból álló tulajdonnév részévé válik, akkor csak a legelső betűje lesz nagybetűs (pl. a „kelet-bükki” melléknévnek csak a „K” betűje vált nagybetűre a „Kelet-bükki Állami Gazdaság” intézmény megnevezésében, ahogyan egyébként az országneveknél is történik, l. a „dél-afrikai” melléknév viselkedését a „Dél-afrikai Köztársaság” megnevezésben, vö. 187. és 180. pont). Ha tehát a teljes formát intézménynévként kívánjuk kezelni, amelynek tagjai nagybetűsek, annak elemeként a „Szentendrei-szigeti” alak lesz a jó megoldás. Ezt vizsgáljuk meg most.

Az intézménynevek alegységeinek írásmódját a szabályzat 189. pontja szabályozza. Így bár (ha jól értem) a kérdezett üzemmérnökség nem közvetlenül a Fővárosi Vízművek Zrt. alá tartozik, egyedi szervezeti egységként a 189. b) pont mégis indokolhatja az egyes különírt tagok nagy kezdőbetűs írásmódját, így a „szentendrei-szigeti üzemmérnökség” helyett a „Szentendrei-szigeti Üzemmérnökség” alakot kapjuk. Érdemes ezt összevetni a b) pont alatt közölt nagyobb egységek nevével, valamint c) pont alatti, kisebb egységekre vonatkozó példákkal.

Szeretnék emlékeztetni ugyanakkor az Osiris Kiadó Helyesírás c. kötetének 219. oldalán lévő figyelmeztetésre: „Jóllehet ez a szabály elméletben világosnak tűnik, gyakorlatban nagy gondot okoz, hiszen az intézményi alegységek helyes rögzítéséhez nem nyelvi háttértudásra van szükség, hanem az adott intézmény szervezeti felépítését, valamely bizottság, szervezet működési hátterét kell ismerni. Nem véletlen, hogy az alegység-megnevezések írásmódjában terjed a nagy kezdőbetű használata.” A fentieket magam is csak ennek fényében tudom tanácsolni, tehát az adott szervezet felépítésének, az illető egység helyzetének figyelembevételével.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra