b.u.é.k.

2008. 12. 21.

Hogyan kell írni a „Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet” helyesen?

A fenti jókívánság több kérdést is felvet.

Gyakori például a kezdőbetűk nagybetűs írása, ezt azonban semmilyen szabály nem indokolja (talán angol hatás lehet). Gondoljunk bele: nincs szó tulajdonnévről, tehát az ünnep maga bármilyen különleges, magasztos pillanat is, a nagybetűs írásmódot nem teszi szükségessé.

Az „új év” különírása szintén említést érdemel: ebben a formában magát az elkövetkező évet jelöli, míg ha „újév” formában egybeírjuk, úgy [minőségjelzős összetételként, l. 107. b)] csak január 1. napjára mint ünnepnapra utal. (Pl.: „A néphit szerint aki *újév* napján lencsét eszik, annak az *új évben* sok pénze lesz.”)

Mivel nem ténymegállapítást teszünk, a felkiáltójel jobban visszaadja a jókívánság érzelmi töltetét, mint a pont, így a mondat végére is a felkiáltójelet javaslom, összhangban a szabályzat 240. c) pontjával és az Osiris-féle Helyesírás 899. oldalával — hasonlóan a köszönések írásmódjához (pl. Jó napot kívánok!).

A mondatrészek között nincs szükség vesszőre a szabályzat 247. d) pontja alapján, a „kíván” szó pedig hosszú í-vel írandó.

Megjegyzendő, hogy a jókívánság második tagját a szabályzat 282. pontja értelmében így rövidítjük: B. ú. é. k. Hasznos tudni továbbá, hogy maga a karácsony szó is kisbetűs a 145. pont értelmében (a keresztény egyházi gyakorlatban a nagy kezdőbetű is előfordul).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra