h-ra végződő szavak toldalékolása

2008. 12. 23.

Egy település nevének helyesírásában kérném segítségét: Vaskoh (vagy Vaskóh?)Bihar megyében található, napjainkban Romániához tartozik. (Ugyancsak itt van Kiskoh falu is.) Kérdésem (a második magánhangzó hosszúságán kívül) a helyesírásra vonatkozik a h-ra végződő településnevek toldalékolása, képzővel való ellátása esetén. Vaskoh és Kiskoh esetében is tudomásom szerint a szóvégi h néma, nem ejtik. Ilyen esetben a toldalékokat, melléknévképzőt kötőjellel kapcsoljuk a szóhoz? (Vaskoh-n, vaskoh-i stb.)

A néma h-ra végződő néhány szót magánhangzós tövűnek kell tekintenünk. Mindössze kilenc ilyen szavunk van céh, cseh, düh, Enéh (női név), juh, méh, oláh, pléh, rüh, illetve a -koh utótagú településnevek (Vaskoh, Kiskoh – http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskoh). A toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk a szótőhöz: méhvel, rühös, vaskohi, Vaskohn (kiejtve [vaskón]).
(A magyar helyesírás szabályai, 42. pont és Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 62. o. alapján)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra