Az egyszerű és összetett mondatok határsávja

2009. 01. 07.

Az alábbi mondatban az utolsó tagmondat előtti vesszőhasználattal kapcsolatban vagyok bizonytalan, hiszen a tagmondat önmagában tartalmaz állítmányi részt, de ha az összetett alárendelő mondat tagmondati szerepében értelmezem, akkor állandó határozói mondatrésznek felel meg – úgy gondolom -, és ebben az értelmezésben a többi tagmondattal egyenlő mondatrészi értéket képvisel, tehát felsorolásnak számít. (tehát nem kell vessző)
Munkám során több ilyen mondattal találkoztam már, és mindig bizonytalan voltam a vesszőhasználattal kapcsolatban ilyen esetekben – remélem, a válasza nyomán értelmezni tudom a továbbiakban a hasonló eseteket.
Kérem, szíveskedjen megírni, ha a fejtegetésemben valamilyen tárgyi tévedést fedezne fel!

„Ideje szárnyat bontanunk, leporolnunk magunkat és mindent elölről kezdeni.”


Az alábbi mondat központozása azért összetett kérdés, mert ez a mondat átmenetet képez az egyszerű és az összetett mondatok között.
„Ideje szárnyat bontanunk, leporolnunk magunkat, és mindent elölről kezdeni.”
Ez a mondat minden tagmondatában hiányos, ugyanis hiányzik az állítmány: Ideje (van) szárnyat bontanunk… Állandó határozót egyik tagmondat sem tartalmaz. Az „Ideje” az alany, a főnévi igenevek (két esetben ragozott alakban: bontanunk, leporolnunk, kezdeni) birtokos jelzők (ezt nem minden grammatikai felfogás fogadja el, tehát vitatott), amelyeknek két esetben tárgyi bövítményük van (szárnyat bontanunk, leporolnunk magunkat) egy esetben pedig a tárgyon kívül még egy helyhatározói bővítmény is szerepel (mindent elölről kezdeni). A „bontanunk” után természetesen szükséges a vessző, hiszen halmozott, kötőszó nélküli birtokos jelzőkkel van dolgunk, az „és” előtt pedig vitatott. Annak ellenére, hogy a tagmondatok alanya közös, célszerű kitenni a vesszőt, ugyanis a birtokos jelzőnek több bővítménye van. A probléma áttekintéséhez jól használható Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., 2001.) című könyvéből Az egyszerű és összetett mondatok határsávja című fejezet.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra