Vaskoh, néma h-ra végződő szavak

2009. 01. 12.

A Vaskoh település (Bihar megye, ma Románia) helyesírására kérdeznék rá, illetve a szó toldalékolására. Konkrétan: a második szótagbeli magánhangzó hosszúságára (Vaskoh v. Vaskóh?), illetve ha toldalékkal, képzővel látjuk el, kötőjellel kapcsoljuk-e hozzá (Vaskoh-n, vaskoh-i)?
A település nevében egyébként nem ejtik a h-t, hosszú ó-t mondanak (hasonló ehhez az ugyancsak Bihar megyei Kiskoh település is).

A néma h-ra végződő néhány szó helyesírásáról az alapvető szabály, hogy magánhangzós tövűnek kell tekintenünk. Mindössze kilenc ilyen szavunk van céh, cseh, düh, Enéh (női név), juh, méh, oláh, pléh, rüh, illetve a -koh utótagú településnevek (Vaskoh, Kiskoh – http://hu.wikipedia.org/wiki/Vaskoh). A toldalékokat közvetlenül kapcsoljuk a szótőhőz: méhvel, rühös, vaskohi, Vaskohn (kiejtve [vaskón]). (A magyar helyesírás szabályai, 42. pont és Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 62. o. alapján)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra