pszichotróp, pszichotrop

2009. 01. 13.

Melyik a helyes: pszichotrop vagy pszichotróp? Mindkét megnevezéssel találkozunk a jogalkotás terén. A Complex Jogtárban következetesen a hosszú ó-val írt változat szerepel, de az eredeti rendeletekben (pl. MAGYAR KÖZLÖNY 2004/59. szám a Kormány 142/2004. (IV.29.) Korm. rendelete) általában rövid o-val írják.

A pszichotróp/pszichotrop szó írása a magyarban kétféleképpen található meg. A Magyar helyesírási szótárban hosszú ó-val: pszichotróp (Akadémiai, 1999), míg több más szótárban rövid magánhangzóval fordul elő a pszichotrop(ikus) ‘az ideg- és elmeállapotra ható, azt befolyásoló (izgató/nyugtató)’ szó (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára, Akadémiai, több kiadás; Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára, Osiris, 2007; Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás, Osiris, 2004, továbbiakban OH.). Ezek szerint a különböző írásmód a fellelhető helyesírási kézikönyvek eltérésén alapszik.
(A -trop és a -tróp szóösszetételi utótagot szófaj szerint különbözteti meg az OH. A melléknévi -trop pl. az allotrop, izotrop, pszichotrop szavakban, a főnévi -tróp a filantróp, mizantróp szavakban alkot összetételt.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra