Perthben

2009. 01. 16.

Hogy helyes? Perthben vagy Perth-ben?
Ebben az esetben érvényes az a szabály, hogy az idegen írásmód szerint írt szavaknál, az írásrendszerünkben szokatlan betűk együttesénél kötőjellel fűzzük a ragokat?

Az idegen szavakat kétféleképpen toldalékolhatjuk. Az egyik mód az, amikor az idegenesen írt szó, tulajdonnév végén szokatlan, bonyolult betűkapcsolat van, ekkor kötőjellel írjuk a toldalékot, pl. Delacroix-tól. A másik mód a közvetlen kapcsolás. Bizonyos többjegyű idegen betűk esetében kivételt teszünk, és nem vesszük őket bonyolult betűkapcsolatnak (ae, ee, ii, oo, ou, sch, sh, th), és közvetlenül kapcsoljuk a toldalékot, pl. Perthben. (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris. 2004. 275. oldal)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra