birtokos személyjel a dátumok írásában

2009. 01. 17.

Melyik írásmód a helyes: „1904. 04. 14-i keltezésű” vagy „1904. 04. 14-ei keltezésű”?

A keltezésben a napokat jelölő számjegyeket tőszámnévként vagy sorszámnévként olvashatjuk ki: április 14-ig (tizennégy) vagy 14-éig (tizennegyedikéig). Az -i melléknévképző a sorszámnévhez járul, hagyományosan ilyenkor kiesik a birtokos személyjel (hasonlóan a –háza, -falva stb. végű birtokos személyjeles földrajzi nevekhez): 14-i (tizennegyediki). Újabb fejlemény a birtokos személyjel visszaillesztése a szóalakba.
Más toldalékos alakokban a birtokos személyjel kitétele a beszélőtől függ, így a kiolvasás is változik. Mindig ki kell tenni viszont a -n rag előtt a birtokos személyjelet (tizennegyedikén, számokkal: 14-én).
(Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 417. oldal; Grétsy–Kemény: Nyelvművelő kéziszótár. Tinta, 2005. 257. oldal)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra