megrendezésre kerül ~ megrendezik

2009. 01. 17.

Rendkívül zavar a „megrendezésre, kiadásra, eladásra stb. kerül”. szókapcsolás.
Körülbelül egy éve figyeltem fel rá, hogy az élet minden területén ilyen módon fejezik ki a múltbéli vagy eljövendő történéseket. Fogadjam el nyelvünk ilyen változását vagy tényleg helytelen, de már elfogadottnak kell tekinteni?

Ugyanazt a tartalmat többféleképpen is kifejezhetjük: körülírással, bonyolultabb szerkezettel (egy általános ige és egy igéből képzett főnév összekapcsolásával) és önálló igével is, mint pl. a megrendezésre kerül és a megrendezik esetében. Nem csak magyar és nem új jelenségről van szó, létezik ilyen az angolban is, illetve a magyarban a hivatalos nyelvben, sajtónyelvben, tudományos írásokban korábban is használták.
Mivel ez a terpeszkedőnek nevezett szerkezet főként a hivatalos szövegekben fordul elő, sokan idegenkednek a használatától, és a nyelvművelő, stilisztikai írásokban többször is felbukkan témaként, mert bonyolultabb, személytelenebb az igés formánál: elintézésre került (ki is intézte el?). A Nyelvművelő kézikönyv az ilyen formát helyteleníti, míg elfogadhatónak tartja az igazolásra szorul vagy a fejébe vesz kifejezéseket.
Újabb kutatásokból az derül ki, hogy nyelvi oka is van a terpeszkedő szerkezet használatának, pl. a jogi nyelvben, ahol nem feltétlenül szükséges a cselekvőt megnevezni. Mások azt bizonyítják, hogy a nyelvművelés által helytelennek tartott terpeszkedő szerkezet a beszélőnek megkönnyíti a szöveg megalkotását (időnyerés a hosszabb szerkezet, sőt begyakorolttá válva kisebb erőfeszítésbe kerül), a szöveg megértését, feldolgozását viszont lassítja, megnehezíti. Ezekről az eredményekről számol be A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra című cikkében Heltai Pál és Gósy Mária (Magyar Nyelvőr 129. évfolyam 2005. október-december 4. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1294/129406.pdf).
A terpeszkedő kifejezés, szerkezet a hivatalos stílus egyik megkülönböztető jegye. Használatakor érdemes figyelembe venni a fentebb idézett kutatásokat.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra