többtagú földrajzi nevek rövidítése, B.-A.-Z. megye

2009. 01. 19.

Sokféleképp látom leírva megyénk, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rövidített nevét, pl. „BAZ megye”, „B.A.Z.” megye, „B.-A.-Z. megye”. Írásaimban én is gyakran használom (BAZ megye), legyen szíves tájékoztatni, melyik alak a helyes.

A földrajzi nevek rövidítése általában megfelel a közszók rövidítési formáinak: „ A kötőjellel írt vagy különírt tagokból álló földrajzi neveket az egytagú vagy az egybeírt többtagú nevekkel megegyező módon szokás rövidíteni. A rövidített formában a teljes alak szerinti kötőjeleket, illetőleg a különírást meg kell tartani: D.-afr. K. = Dél-afrikai Köztársaság…” (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 371. oldal). Bár a többelemű megyenevek itt nem szerepelnek, az itt lévő példáknak megfelelően a B.-A.-Z. megye, Gy.-M.-S. megye, J.-N.-Sz. megye a követendő formák. Mindazonáltal a napi írásgyakorlatban az előbbitől eltérő eljárások is alkalmazhatók.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra