szóösszetétel, szószerkezet

2009. 01. 20.

Üdvözlöm!
A természetes szállal erősített műanyag neve helyesen „természetes szálerősítésű kompozit” vagy „természetes szál erősítésű kompozit” ? Változik-e a helyesírás, ha a kenderszálat használunk természetes szál helyett?
Azaz: „kenderszál-erősítésű kompozit”, vagy „kenderszál erősítésű kompozit”?

A kérdezett kifejezés négy tagból áll. A különírás, egybeírásról az alapján dönthetünk, mely szavak alkotnak egymással szorosabb kapcsolatot.
A kompozit szó jelzőjeként használjuk az őt megelőző három szót: milyen kompozit? olyan, amelyet természetes szállal erősítenek meg. Önmagában a természetes szál szószerkezetet különírjuk. Ha ehhez egy újabb szó társul (mi a megerősítés eszköze? – a természetes szál), a mozgószabály alapján az első kettőt egybeírjuk, a harmadikat kötőjellel. Így jön létre a szabályok alapján kiköveztetett természetesszál-erősítésű kompozit írásmód. Ehhez hasonlóan írjuk a kenderszál-erősítésű kompozit kifejezést is (a kenderszál eleve egybe van írva, itt az a szabály érvényes, hogy a három szóból álló összetételt kötőjelesen írjuk, ha az hat szótagnál hosszabb).
Az írásgyakorlat azonban az, hogy mind a négy szót különírják, vagy a természetes szálerősítésű kompozit formát alkalmazzák.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra