túlbuzogni látszik

2009. 01. 21.

Azt szeretném kérdezni, helyes-e a „túlbuzogni látszik” kifejezés?

A látszik ige egyik jelentése a ’valamilyennek mutatkozik’. Az értelmező szótár tipikusan mellékneves szerkezetet ad meg: célszerűnek látszik. A kérdezett kifejezésben azonban főnévi igenév van, mely kettős alanyú szerkezetben van a szenvedő értelmű látszik igével.
A Magyar Nemzeti Szövegtár adatai alapján a főnévi igenév + látszik kapcsolat mindenfajta szövegtípusban előfordul.
A túlbuzog ige a szótárakban nem szerepel, de a nyelvhasználatban előfordul – a szövegtárban irodalmi példák találhatók (Kálnoky László, Spiró György, Balla D. Károly írásaiból). A Nyelvművelő kézikönyv említi az igét a túl- igekötős igék között (Grétsy László – Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985).
A kérdezett szerkezet helyes.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra