intézménynevek rövid alakja

2009. 01. 22.

A következő kérdésben szeretnék segítséget kérni. Ha egy szövegben a Magyar Gazdaszövetség helyett a Gazdaszövetség alakot, az Országos Földmívespárt helyett a Földmívespárt alakot, a 48-as Függetlenségi Országos Gazdapárt helyett a Gazdapárt alakot használják, akkor ez utóbbi rövidebb alakok esetén a kis- vagy a nagybetűs írásmód a helyes?

A magyar helyesírás szabályai 108. pontja kimondja, hogy „c) A teljes intézménynév helyett gyakran annak csak egy vagy több egyedítő elemét használjuk, s a műfajjelölő szót vagy szavakat elhagyjuk. Az ilyen rövidült névben megmarad a részeknek a teljes névbeli írásmódja: az Előrében dolgozik (ti. az Előre Asztalosipari Szövetkezetben). Hasonlóképpen: a Gondolat jelentette meg; a Nemzetiben játsszák; az Eötvösön v. az Eötvös Lorándon végzett; stb.”
Ebben az esetben az utolsó tag marad meg rövidített alakként, mely műfajjelölő szót is tartalmaz (párt, szövetség). Nagyobb a hírértéke pl. a Magyar Gazdaszövetségből a név második elemén, ezzel indokolható a rövidebb forma nagybetűs írásmódja.
A másik szabálypont szerint viszont „d) Az intézménytípusokat jelentő szavakat (minisztérium, egyetem, hivatal, intézet, iskola, vállalat, üzem, tanács, rendőrkapitányság stb.) olyankor is kisbetűvel írjuk, amikor valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak: Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet, de: a kutatóintézet kidolgozta… Csak néhány kivétel van: az Akadémia (= Magyar Tudományos Akadémia), az Opera (= Magyar Állami Operaház) stb.” Ez alapján viszont a kisbetűs forma a helyes.
Bármelyik megoldást választják, egyazon munkán belül következetesen kell alkalmazni.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra