odavezet ~ oda vezet

2009. 01. 25.

Használhatjuk az „odavezet” szót egybeírva? „Mindez odavezetett, hogy…”?

Az oda szó kettős szófajú. Lehet határozószó (pl. oda írta, nem ide). Más esetben lehet igekötő (pl. odamegy). Az elkülönítésük nem mindig könnyű, hiszen az igekötők a határozószókból keletkeztek, fogalmi jelentésük háttérbe szorul, és nem önálló mondatrész értékűek. Gyakran a beszélőtől függ, hogy melyik funkciót tulajdonítja az adott szónak, s ezt a hangsúlyozással is kifejezheti. Pl.: ezek a példák mind oda tartoznak/odatartoznak (Laczkó Krisztina–Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, 2004. 124. oldal alapján).
Az oda igekötőként egybeírva a vezet igével ’Arra a helyre elvezet valakit.’, illetve ’<Út, nyom> a jelzett helyre vezet’ jelentésű (Magyar értelmező kéziszótár): A kutya odavezette a gazdáját a vadhoz.
A vezet ige egyik jelentése ’ maga után von valamit mint következményt, eredményt’ (Magyar értelmező kéziszótár), így ebben a jelentésben az oda különírva kapcsolódik hozzá: Mindez oda vezetett, hogy…
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra