szüntesd, tanítsd, -t végű igék felszólító módja

2009. 02. 03.

A szüntet szó egyes szám második személyének felszólító alakját hogyan írjuk helyesen:
szüntesd vagy szüntetsd

A rövid magánhangzó + t kapcsolatra végződő igék (és a lát, bocsát, lót-fut esetében) a felszólító módot a tővégi t-nek, mind pedig a -j módjelnek s-sé módosult változatával jelöljük (A magyar helyesírás szabályai,78. pont). A szüntet ige felszólító módú alakja: pl. szüntessed.
A felszólító mód tárgyas ragozású, egyes szám 2. személyű rövidebb alakjában a tővégi t helyén s van, s a -d személyrag ehhez kapcsolódik; ezért ezeket az igealakokat csak egy s-sel írjuk: szüntesd.

Ha azonban a t előtt hosszú magánhangzó (kivételek a fentebb felsorolt igék) vagy mássalhangzó van (nem s vagy sz), akkor afelszólító módban megtartjuk a t-t, pl. tanítsd (A magyar helyesírás szabályai, 77. pont).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra