könyör-, képzőelvonás

2009. 02. 04.

Elfogadható-e felvételi feladatban a „könyör” szóként?
Állítólag Hatvany használta.

A könyör szó sem az értelmező szótárakban, sem a legbővebb helyesírási szótárakban nem található meg önálló szócikként (vagyis szóként), csak szóösszetételi előtagként a könyöradomány szóban, így megállapíthatjuk, hogy szótározva nincs.
1805-ből ugyan van rá adat, hogy a nyelvújítók alkottak egy ilyen szót, de a tényleges használatára, ismertségére a példa, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtár többmilliós adatbázisában mindössze négyszer fordul elő személyes, ironikus (játékos) nyelvhasználatban. Hasonló eredményt ad az internetes keresés is. Az írói szóhasználatban (pl. Hatvanyéban vagy a mai irodalomban) bármilyen szóalak előfordulhat, így a könyörül vagy könyörög képzőelvonással létrehozott, nem szótározott alakja is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra