kezdőnap

2009. 02. 10.

A „kezdő nap” vagy a „kezdőnap” írásmód a helyes? Egy adott időszaknak, határidőnek tehát kezdő napja van vagy kezdőnapja?

A kezdő melléknévi igenév nem csupán alkalmi jelzője a nap főnévnek, az igenévi jelzős kapcsolat ebben az esetben összeforrt, ezért egybeírandó: kezdőnap.
(Az Osiris Kiadó Helyesírás című szótárában csak a hasonlóan írandó nyitónap szerepel.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra