könyör

2009. 02. 16.

A magyar nyelvi felvételin magánhangzóval kiegészítendő szavakban a „K.NY.R” ELFOGADOTT KENYÉR, KINYÍR, KÉNYÚR… A „KÖNYÖR” miért nem elfogadható? Holott úgy tudom, Kazinczy idején is használt szó.

A könyör szó sem az értelmező szótárakban, sem a legbővebb helyesírási szótárakban nem található meg önálló szócikként (vagyis szóként), csak szóösszetételi előtagként a könyöradomány szóban, így megállapíthatjuk, hogy szótározva nincs.

1805-ből ugyan van rá adat, hogy a nyelvújítók alkottak egy ilyen szót, de a tényleges használatára, ismertségére a példa, hogy a Magyar Nemzeti Szövegtár többmilliós adatbázisában mindössze négyszer fordul elő személyes, ironikus (játékos) nyelvhasználatban. Hasonló eredményt ad az internetes keresés is. Az írói szóhasználatban (pl. Hatvanyéban vagy a mai irodalomban) bármilyen szóalak előfordulhat, így a könyörül vagy a könyörög képzőelvonással létrehozott, nem szótározott alakja is.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra