elöl áll vmi vhol

2009. 02. 25.

Le lehet-e írni így a következő nondatot: A kisebbségi nyelv földrajzi megnevezése áll majd e l ő l a szlovákiai tankönyvekben, s majd csak ezután következik a szlovák megnevezés. Vagyis: kizárólag csak rövid ö-vel (elöl) lehet-e használni ezt a határozószót, vagy a hosszú ő-s is megtűrt ilyen esetekben. Az 1986-ban kiadott értelmező szótár – ha jól olvastam – mindkét változatot megengedi.

Az „elől” szó az aktuális (1984 óta hatályos) magyar helyesírás szerint csak a honnan? kérdésre válaszoló értelemben használható. A hol? kérdésre válaszolva a rövid ö betűs „elöl” szó használható, tehát pl. valamely megnevezés áll elöl valamely könyv(ek)ben.

A Magyar értelmező kéziszótár 1985-ös kiadása is ezt erősíti meg, mivel a hosszú ő-s „elől” alaknál csak ezt a három jelentést említi: „vki, vmi előtt lévő helyről (el)”, „vkit vmiben úgy megelőzve, hogy azt károsodás éri”, „vkinek, vminek veszélyes v. kellemetlen közelségéből távozva v. távozni igyekezve”. A keresett határozót tehát csak a rövid ö-s „elöl” fejezheti ki.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra