karkötő a Brandótól

2009. 02. 27.

Munkám során merült fel egy kérdés, a márkanevek helyesírásával kapcsolatban. Példával illusztrálnám a helyzetet!

Szerintem egy alapesetben „Brando” néven ismeretes gyártó termékeinél a „Karkötő a Brando-tól” fordulat a helyes, kollégám szerint viszont az előző mondat így festene: „Karkötő a Brandótól”. Nos, én ez utóbbit teljes mértékben elképzelhetetlennek tartom, maximum a „Karkötő a Brandotól” formulát tartom elfogadhatónak. Ön szerint melyik a helyes módozat?

A szabályzat 216. a) pontja egyértelmű választ ad a kérdésre:

„216. Ha idegen írásmód szerint írt közszavakhoz és tulajdonnevekhez közvetlenül kapcsolunk magyar toldalékokat, az alábbi két részletszabály megtartására kell ügyelni:
a) Mind a közszavak, mind a tulajdonnevek végső a-ja, e-je, o-ja és ö-je helyett á-t, é-t, ó-t, ill. ő-t írunk az olyan toldalékos alakokban, amelyekben ezek a szóvégi hangok a magyar kiejtésben megnyújtva fordulnak elő: signorina, de: signorinák; – Coca-Cola, Coca-Cola-szerű, de: Coca-Colát; – Sinaia, sinaiai, de: Sinaiában; campanile, campanileszerű, de: campanilén; – Goethe, goethei, de: Goethének, goethés (Vö. 29.); – allegro, allegroszerű, de: allegróban, allegrós; – Oslo, de: Oslóban, oslói; – Malmö, de: Malmőből, malmői; stb.”

Ez a márkanevekre is vonatkozik, tehát a keresett alak a „Brandótól”.

Ha mindenáron egyértelművé akarjuk tenni, hogy az eredeti márkanév rövid o-t tartalmaz, esetleg átfogalmazhatjuk úgy a szöveget, hogy akár itt, akár valamelyik előtte álló mondatban ragozatlanul szerepeljen a márkanév, pl. „Karkötő a Brando cégtől” vagy „Brando karkötő” vagy „A Brando cég új terméke: egy karkötő”. Ennek azonban a magam részéről nem érzem szükségét, hiszen a név önmagában is idegen hatást kelt, ennélfogva nemigen merülhet fel, hogy eredeti alakjában is hosszú ó-ra végződne.

Ha nem tesszük ki az ékezetet, akkor az így létrejövő mondat („Karkötő a Brandotol”) első látásra úgy értelmezhető, hogy létezik egy „Brandotol” nevű termék, amelyről minden ellenkező híreszteléssel szemben kijelentjük, hogy karkötő, nem pedig bármi egyéb. A magánhangzó megnyújtása azonban teljesen közérthető, jól elemezhető formát eredményez.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra