vminek az ajándék/folyamat/ áldozat/misztérium jellege

2009. 02. 27.

Hogyan írjuk a jellege szót (egybe? külön?) a következő típusú esetekben: valaminek az ajándék jellege, folyamat jellege, áldozat jellege, misztérium jellege stb.?

A kérdezett jelentésben a „jelleg” főnevet különírjuk attól a szótól, amelyre utal, mivel az egybeírt alak az adott fogalmon belüli felosztást jelentene. A „folyamatjelleg” például a folyamat fajtáját, típusát jelölné, míg a „folyamat jelleg” arra utal, hogy a folyamatról mint jellegzetességről beszélünk. Ugyanígy, „ajándékjelleg” lehet az, hogy miféle ajándékot adunk valaminek (könyvet, CD-t, illatszert stb.), miközben például egy gesztusnak vagy egy tárgynak lehet „ajándék jellege”, ha tudjuk vagy sejtjük róla, hogy ajándéknak szánták, illetve ha ajándéknak is elképzelhető. A hasonló okból különírt (vagyis főnévi jelzős) kapcsolatokkal egyébként a szabályzat 114. a) pontja foglalkozik.

A helyesírási munkákban konkrétan a fenti típus nem szerepel, de pl. az Osiris-féle Helyesírásban a „jellegű” szóbokra utal a különírt „anyag jellegű”, „bér jellegű”, „manufaktúra jellegű”, „műemlék jellegű” szókapcsolatokra (valamint a Magyar helyesírási szótár a „tanulmány jellegű” alakra): ha ezek különíródnak, akkor ezek „-ú/-ű” képző nélküli formája is különíródik.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra