alkalmazottai, esetleg alkalmazottjai

2009. 02. 28.

Kérem, írják meg, melyik helyes: alkalmazottai vagy alkalmazottjai.

A birtokos személyjel használatát csak korlátozottan lehet leírni, olyan jelentős az ingadozás. A végződések számos típusánál nem is tudunk szabályokat felállítani, legföljebb tendenciákat szűrhetünk le, és ezek alól is akadnak kivételek, akár egymásnak ellentmondóan is. Mi több, az anyanyelvi beszélők nyelvhasználata is meglehetősen eltér — sőt az is előfordul, hogy egy adott ember két különböző alkalommal két különböző alakot ejt anélkül, hogy észrevenné. Nem állíthatjuk, hogy bármelyik változat helyes vagy helytelen volna, ha mindkettő előfordul magyar anyanyelvű emberek beszédjében.

Csupán az előfordulásukról tehetünk állítást: a Magyar Nemzeti Szövegtár közel 190 millió szavas adatbázisában az „alkalmazottai” alak 1062-szer fordul elő, az „alkalmazottjai” pedig 95-ször, tehát a j nélküli alak több mint tízszer gyakoribb. Más szóval: a beszélők az esetek 92%-ában a j nélküli változatot használják, és csak 8%-os arányban fordul elő a j-s verzió.

Hozzáteszem ugyanakkor, hogy számos más, hasonló végződésű szónál a j-s változat tűnik gyakoribbnak az említett adatbázis szerint, pl. megszállottjai, gyanúsítottjai, vádlottjai (ezzel szemben inkább: megbízottai).

Szabályt tehát itt nem állíthatunk fel, és helyesnek sem nevezhetjük egyik vagy másik verziót, csak az egyes szópárok statisztikai arányait vehetjük alapul. (Helyességről akkor beszélhetünk, ha az anyanyelvi beszédben nem is fordul elő a másik változat, ahogy pl. nincs *házja vagy *úta, csak „háza” és „útja”.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra