dr. vagy Dr. Radó András-magyarvizsla-emlékverseny

2009. 03. 05.

A következő kifejezést hogyan írjuk helyesen:
Dr. Radó András Magyarvizsla-emlékverseny

Az írásmód megállapításához három kérdést kell megfontolni:
* Egyrészt: a “magyar vizsla” önmagában különíródik, de ha a kettő együtteséhez járul egy közös utótag (a “verseny”), azt a második mozgószabály [139. b)] szerint kötőjellel kapcsoljuk az első két tag alkalmilag egybeírt formájához: “magyarvizsla-emlékverseny”.
* Másrészt: ha egy verseny nevében tulajdonnévi elemként szerepel a névadó, azt kötőjellel kapcsoljuk a nevet követő szóhoz a 168. pont szerint. Ez a kötőjel azonban nem vonható össze a meglévő kötőjellel, így mindkettő megmarad: “dr. Radó András-magyarvizsla-emlékverseny” (vö. “Kazinczy-verseny, Kodály Zoltán-emlékmúzeum, Simonyi Zsigmond-emlékérem”)
* Harmadrészt tudnunk kell, hogy a rendezvény mennyire intézményesült jellegű (l. a 191. és a 146. pontot). Ez a szempont azonban szerencsére csak az első szóelemnél (“Dr.”) érvényesül, mert intézményneveknél is csak a kezdőbetűk lesznek nagybetűsek (a kötőjelekkel tagolt szavak kötőjel utáni elemei viszont nem számítanak kezdőbetűnek). Így tehát ha nem intézményesült a rendezvény, és a neve mondat belsejében szerepel, akkor “dr. Radó András-magyarvizsla-emlékverseny”. Ha pedig intézményesült a rendezvény, vagy pedig csupán kiemelt helyzetben áll a neve (l. 153. pont), abban az esetben “Dr. Radó András-magyarvizsla-emlékverseny” néven hivatkozhatunk rá.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra