ahelyett, hogy…

2009. 03. 08.

„Innen írok neked, ahová ahelyett hozattam magam, hogy megvártam volna a buszomat.” – helyes ebben az esetben az „ahelyett” vagy inkább „a helyett” kellene?

Az „ahelyett” szót olyankor írjuk egybe, ha az „a” elemével egy egész tagmondatra (pl. egy esemény, történés leírására, nem csak egyetlen tárgyra, ill. szóra) utalunk. Ezt a szabályzat is említi a 130. c) pontja alatt:

„Az a, e, az, ez mutató névmásból és a különféle névutókból álló kapcsolatokat egybeírjuk, ha egységes határozószót alkotnak, továbbá ha rámutatószói szerepűek, vagy ha kötőszószerű szerkezetek részei: Ezelőtt másképp hívták. Ezután mindig jó leszek. Mindent megbeszéltünk, eszerint cselekedj! Nincs kétségem afelől, hogy ő tette. Azalatt, míg nyaraltok, kifestetem a lakást. Elment anélkül, hogy köszönt volna. Dolgozz, ahelyett hogy heverészel! Stb. [Vö. 84., 243. d)] Ha ellenben a névmással nyomatékos rámutatást fejezünk ki, akkor csak a különírás a helyes: a köré a ház köré; a szerint kell eljárni, nem e szerint; a nélkül a könyv nélkül; Itt a hiba, e miatt nem működik a gép. Mindene a zene, csak az iránt érdeklődik. Stb.”

Ennek alapján tehát helyes az „ahelyett” egybeírása a kérdezett esetben.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra