metaforatan

2009. 03. 08.

Azt kérdezném, hogy idegen szavak esetében a „tan” szó mint utótag, egybe írandó-e a szóval, pl: metaforatan vagy inkább a kötőjeles megoldás a helyes?

Az idegen szavakat csak akkor kapcsoljuk kötőjellel a másik taghoz egy szóösszetételen belül, ha néma betűre vagy bonyolult betűkapcsolatra végződik [l. a 217. a) pontot), és ezt követi a másik tag, vagy pedig ha a teljes összetétel 6-nál több szótagú és 2-nél több elemből áll, a 138. pont szerint. (Az idegen szavaknak csak a magyarban önállóan használatos elemeit tekintjük külön összetételi tagnak az Osiris-féle Helyesírás 129. oldala nyomán.)

A „metafora” szó utolsó betűje természetesen nem néma és nem is bonyolult betűkapcsolat része. A „fora” azonban nem használatos önállóan a magyarban, így ezt a szót egy összetételi elemnek tekintjük: még ha át is lépné a 6 szótagot, amíg csak egy elemet illesztünk hozzá, azt egybeírjuk. Ezért szerepelnek egybeírva az Osiris-féle Helyesírás 1061. oldalán a „metaforaalkotás, metaforaelmélet, metaforakutatás” szavak: így természetesen a „metaforatan”-t is egybeírjuk, amely még a 6 szótagos határt sem lépi át.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra