vessző az egymásnak mellérendelt alárendelt tagmondatok között

2009. 03. 08.

Ismét vesszőhasználattal kapcsolatos a kérdésem: ha összetett mondatokban az alárendelt tagok mellérendeltjei egymásnak, kell-e közéjük vesszőt tenni.
Tehát az alábbi összetett mondatokban a nagybetűvel írt ÉS kötőszavak előtt szükséges-e a vesszőhasználat:

Ez nem a szeretetének a jele, sokkal inkább annak, milyen ember, ÉS milyen igényei vannak.

Csak a hajlandóság számít, hogy odafigyel-e rád, ÉS segít-e megoldást találni.

Ha két különböző állítmány van, amelyeknek különbözőek a vonzatai, így a tagmondatok felépítése is különböző, akkor az állítmányok nem lehetnek egyazon tagmondaton belül mellérendelve egymásnak, tehát csak két önálló tagmondatról beszélhetünk. Ez független attól, hogy e két tagmondat alá van-e rendelve egy másik mondatnak.

Az Osiris-féle Helyesírás 325. oldala szerint ha bármelyik állítmánynak külön vonzata van, az már önálló tagmondatnak számít, vagyis vesszővel választjuk el a másiktól. Az első példában a „milyen igényei” önálló vonzat (tárgy), a másodikban pedig a „rád”, illetve a „megoldást” egyaránt önálló vonzatok (odafigyel vkire, segít vmit találni), tehát mindkét példában két-két tagmondatról van szó, így vesszőt teszünk közéjük az „és” elé.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra