balszokás, balszenvedély

2009. 03. 11.

Szeretném megtudni, mi a jelentményük a balszokás és a balszenvedély szóknak.

A fönti összetett szavak nem találhatók egyik nyelvi szótárban sem, így érdemes az összetétel elemeiből külön-külön kiindulnunk.
A bal szó jelentése: mn 1. Azon az oldalon v. azzal az oldallal azonos irányban levő, ahol a szívdobogást érezzük. 2. Szerencsétlen, kedvezőtlen. 3. rég irod Téves, helytelen. (Magyar értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 2003. 85. o.)
Megjegyezhető, hogy a kialakult írásgyakorlat alapján a jelzett szótól külön írva többnyire csak az első jelentésében szerepel (bal kéz, bal part, bal irány stb.), míg a második és harmadik jelentésében általában egybeírjuk az őt követő szóval (balcsillagzat, baleset, balítélet, balsejtelem, balsiker, balszerencse stb.).
Ezek fényében a balszokás ’helytelen, rossz szokást’, a balszenvedély ugyanilyen szenvedélyt jelenthet. (A ’szerencsétlen, kedvezőtlen’ jelentés egyik esetben sem valószínű.) A szövegkörnyezet és a beszélő szándéka teszi azonban teljesen egyértelművé egy szó jelentését, így az is előfordulhat, hogy – politikai témájú szövegben – esetleg a balszokás olyan szokást vagy a balszenvedély olyan szenvedélyt jelent, amelyet a baloldalhoz tartozó vagy baloldali nézeteket valló emberekre ért a nyelvhasználó.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra