szóvégi h az összetételekben

2009. 03. 11.

Ejtjük-e a h-t a méhösszehúzódás szóösszetételben?

A méhösszehúzódás szóban nem ejtünk h-t [méösszehúzódás]. A magyar helyesírás szabályainak 75. pontja szerint ugyanis „A céh, cseh, düh, juh, méh, pléh, rüh stb. névszóban a h-t csak akkor ejtjük, ha a toldalék magánhangzóval kezdődik, vagy magánhangzóval járul a tőhöz.” A szabály logikus folytatása tehát, hogy minden egyéb esetben néma marad a szóvégi h hang, vagyis: ha mássalhangzóval kezdődő toldalékok előtt és bármilyen összetétel előtagjaként szerepel (függetlenül attól, hogy magánhangzóval vagy mássalhangzóval kezdődik-e az utótag). Hasonló példák erre az esetre: juhakol [juakol], csehüveg [cseüveg].
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra