fiataloknak a pénzük vagy fiataloknak a pénze?

2009. 03. 20.

Melyik mondat a helyes: „A fiataloknak x euró zsebpénze van.” vagy „A fiataloknak x euró zsebpénzük van.”?

Bár az alapműnek számító, 2000-ben megjelent Magyar grammatikában még mindig olvasható az a 19. század óta létező szabály, miszerint a dativus possessivusos mondatokban a többes szám 3. személyű birtokoshoz szabályosan egyeztetjük a birtokot (pl.: A fiataloknak x euró zsebpénzük van.), nem egészen ad naprakész állapotrajzot, tudniillik a mai beszélt (és írott) nyelvben egyre gyakrabban tapasztalható az egyeztetés elmaradása, pl.: Van-e még jövője a fiataloknak? A gyermekeknek az iskolában a helye. A szomszéd lakóknak még nem jött meg a gázszámlája. A képviselőknek ilyenkor van a legtöbb dolga. (Hozzájárulhat ennek a jelenségnek a terjedéséhez, hogy a birtokos jelzős szerkezetekben ilyenkor soha sincs számbeli egyeztetés, pl.: A fiatalok zsebpénze x euró.)
Grétsy László ezt a változást egy több évszázados változásfolyamat szerves részeként értelmezi, amely a nyelvművelők lassító törekvései ellenére is tovább folytatódik, és már – vélhetően – nem fékezhető meg.
Röviden összefoglalva: mindkettő mondat helyes.

Grétsy László 2006. Van-e még jövőjük a fiataloknak? Édes Anyanyelvünk XXVIII/5: 7. o. (http://edesanyanyelvunk.anyanyelvapolo.hu/pdf/ea0612.pdf)
Keszler Borbála (szerk.) 2000. Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 451. o.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra