igekötős igék

2009. 03. 28.

Mi a különbség a „szeretném megkérdezni” és a „meg szeretném kérdezni” stb. igekötős igék használata között?

A „meg szeretném kérdezni” és a „szeretném megkérdezni” alak között valójában nincs jelentős különbség, mindkettő használata megfelelő. Pusztán stilisztikai különbségről lehet szó. Nádasy Ádám a következőket írja erről: „Bizonyos igék és melléknevek beférkőznek az igekötő és az ige közé, így például beférkőző az akar, mer, tud, fog, szabad (rá akar lépni, rá mer lépni, rá tud lépni, rá fog lépni, rá szabad lépni), viszont nem-beférkőző a fél, utál, imád, gyáva (azaz nincs olyan, hogy *rá fél lépni, *rá utál lépni, *rá imád lépni, *rá gyáva lépni), csak azt lehet mondani, hogy fél rálépni, utál rálépni, imád rálépni, gyáva rálépni). E megoszlásnak valamely értelmes külvilágbeli indokát megtalálni éppoly nehéz volna, mint a németben a der Tisch – die Tür – das Fenster nemi megoszlását társadalmi összefüggésbe helyezni.” („Van-e köze a nyelvnek a társadalomhoz?” in: Prédikál és szónokol. Magvető, Budapest 2008. 33.o.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra