vegy- és könnyűipar

2009. 04. 11.

Melyik változat helyes:
vegy- és könnyűipari
vegyi és könnyűipari
vegyi- és könnyűipari

„Ha két vagy több egymás után következő összetett szónak azonos az utótagja vagy az előtagja, rendszerint csak az utolsó, illetőleg csak az első összetett szót írjuk ki teljes alakjában. Ilyenkor az elhagyott közös utótagra, illetőleg előtagra kötőjellel utalunk: gép- és gyorsíró; bel- és külkereskedelem; tej-, zöldség- és gyümölcsfelhozatal; stb., illetőleg: bortermelő és -értékesítő szövetkezet; gépgyártó, -szerelő és -javító üzem; stb.” (A magyar helyesírás szabályai, 262/c pont.)
A vegyipar is szó összetett szó. A könnyűipar szóval gyakran alkot mellérendelő szerkezetet. A fentiek értelmében a vegy- és könnyűipar a használatos, még akkor is, ha a vegy- kicsit furcsán hat (l. az előbbi felsorolásban a bel- szót).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra