e- előtagú szavak

2009. 04. 14.

A modern olasz nyelv szóösszetételeivel foglalkozom, jelenleg az e-előtagú összetételeket tanulmányozom. Kérdésem, Ön szerint elképzelhető-e, (tudom, majd a használat – is – fog dönteni), hogy a Magyar Értelmező Kéziszótárba is hamarosan bekerüljenek olyan neologizmusok (l. e-bevallás), melyek nem kifejezetten a szaknyelvbe tartoznak, vagy inkább elektronikus forrásokban fogunk velük találkozni, mint a jelen honlap is mutatja.

A Magyar Értelmező Kéziszótár új kiadása (2003!) még nem tartalmazza az e- kezdetű szóösszetételeket, kivéve az e-mail szót. Az Osiris Kiadónál megjelent Helyesírás c. segédkönyv (2004) a 618. oldalon szóösszetételi előtagként tárgyalja az e-t, egy címszó alatt több példát mutatva be. Tolcsvai Nagy Gábor Idegen szavak szótára (Osiris, 2007) már az egyes szavakat önálló szócikként kezeli.
Majd amikor újabb kiadást készítenek az értelmező szótárból, valószínűleg beválogatnak a szócikkekbe az e- szavakból.

(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra