diákszínjátszó-csoport

2009. 04. 15.

Nem tudom, melyik variáció mellett döntsek, amikor a „diák” + „színjátszó” + „csoport” szavakból kell összetételt képeznem. Egyik sem tűnik rossznak:
1. diákszínjátszó-csoport
(diák színjátszókból álló csoport)
2. diák-színjátszócsoport
(diákokból álló színjátszó csoport)
A három szóba írást („diák színjátszó csoport”) elvetném, mert ott úgy tűnhet, mintha a „csoport”-hoz járulna a „diák” mint főnévi jelző, és ez számomra zavaró.

A diák +színjátszó + csoport szavak kapcsolatának helyes írásmódja akkor
dönthető el egyértelműen, ha tudjuk, milyen sorrendben kapcsolódnak
egymáshoz a szavak, másrészt pedig, hogy pontosan mit jelent a szavak
kapcsolata. Ilyen értelemben elméletileg két megoldás lehetséges:
1. A diák színjátszó jelzős szerkezet egészéhez kapcsolódik a csoport szó; ebben az esetben (a mozgószabály értelmében) a szerkezetet alkalmilag egybeírjuk, és ehhez kötőjellel kapcsoljuk az új összetételi tagot. Vagyis: [diák színjátszó] + csoport -> diákszínjátszó-csoport. A diákszínjátszó-csoport jelentése: ‘diák színjátszóknak a csoportja’, vagy: ‘diák színjátszókból álló csoport’.
2. A színjátszó csoport szerkezet a kiindulási pont; ehhez kapcsolódik egy előtag, a diák. Mivel a szerkezet egészéhez kapcsolódik a diák előtag, a szerkezetet alkalmilag egybe kell írnunk, és ehhez kapcsoljuk kötőjellel az új összetételi tagot (a mozgószabály szerint). Tehát: diák + [színjátszó csoport] -> diák-színjátszócsoport. A diák-színjátszócsoport jelentése: ‘diákoknak a színjátszócsoportja’, vagy: ‘diákokból álló színjátszócsoport’.
Az egyszerűség kedvéért a diákszínjátszó-csoport formát javasoljuk, de nem tartjuk súlyos helyesírási hibának a diákszínjátszó csoport formát sem (vö. szennyvíztisztító telep).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra