a jött nyelvjárási használata

2009. 04. 16.

A Részekben (=Partium) és Erdélyben (de lehet, hogy más nyelvterületen is) használatos a következő kifejezésforma: ˝Nem jött, hogy elhiggyem.˝ (Nem tudtam elhinni),˝Jött, hogy megfojtsam.˝(Legszívesebben megfojtottam volna.), „jött, hogy fölrobbanjak a dühtől.˝ (…úgy éreztem föl kell robbannom.) stb. Szeretném megkérdezni, hogy helyes-e ezen kifejezés (…jött, hogy…), és hogy Kis-Magyarországon élnek-e vele.

A jött ige ilyen segédigeszerű használata (érez, tud, szükségét érzi stb.) az általunk áttekintett nyelvjárási irodalomban nem szerepel, és a hétköznapi nyelvhasználatban sem ismerjük. Egészen biztosan nyelvjárási forma lehet. Hasonló jelenségeket azonban ismerünk, ilyen például a Felvidékről való érkeztem igealak ilyesféle használatban: érkeztem elmondani (el akartam mondani), érkezem elindulni (El fogok indulni), ez hogy-os formában is létezik: érkeztem, hogy elmondjam stb. A jelenséget mondatátszövődésnek vagy kötőmódszerű szerkezetnek gondoljuk, de még alaposabb vizsgálatot igényel. Nyilván még több ilyen kevéssé le nem írt nyelvjárási, illetve talán egyéni nyelvhasználati jelenség van, amellyel kapcsolatban honlapunkon kifejtik véleményüket látogatóink.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra