mély (veláris) i

2009. 04. 16.

Több nyelvkönyvünkben is olvashatni, miszerint régebbi nyelvünkben létezett a jerü (mély i). Szeretném megtudni, mely szavainkban szerepelt e hang. Ha helyszűke miatt nincs lehetőség a fölsorolásra, örömmel fogadnék ez irányú javaslatot szakirodalomra.

A magyar nyelvtörténet valóban foglalkozik az ősmagyar korban létezett és még az ómagyar korban is nyomokban kimutatható veláris (mély) i hanggal. Ennek bizonyítékát a következő mai köznyelvi szavakban is megragadhatni: nyíl – nyíllal (tehát mély hangrendű toldalék járul az i-hez), inni – ivás. De ennek mintájára toldalékoljuk a híd szót is: hidat. A kérdés tudományos kifejtését megtalálja a Bárczi-Benkő-Berrár A magyar nyelv története (143-144) című tankönyvben, illetve a legfrissebb nyelvtörténeti összefoglalóban: Kiss Jenő és Pusztai Ferenc szerk.: Magyar nyelvtörténet (123, 320. oldal).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra