másabb

2009. 04. 17.

Egyszer azt találtam mondani, hogy „másabb”. Sajnos nem emlékszem a mondatra, nem tudom, hogy mire mondtam. Kollégám szerint ilyen szóalak nincs, a más szót nem lehet fokozni. Az Akadémiai Kiadó MAGYAR HELYESÍRÁSI SZÓTÁRÁBAN (1999-es kiadás) szerepel a másabb alak, de ez azért nem elég erős érv az igazam mellett. Van létjogosultsága az ilyesminek, hogy „én más vagyok, de ő még nálam is másabb”?

Tipikusan a mellékneveket szoktuk fokozni, a névmásoknak csak kisebb részét. A más határozatlan névmás melléknévi volta (‘eltérő minőségű, fajtájú’) magyarázhatja a másabb szóalakot, melynek létezéséről a szótárak is bizonyságot tesznek (Grétsy László – Kovalovszky Miklós szerk., Nyelvművelő kézikönyv I–II, Bp., 1985, I. 276.).
A szó használatáról a kézikönyv megjegyzi, hogy kicsit furcsa – elsősorban tartalmilag, mivel ami más, az már magában hordozza a különbözőséget. Párhuzamba vagy szembeállításkor elfogadhatónak találják a szerzők a köznyelvben.
A fokozott alak a nem normatív nyelvhasználatban – gyakran fok- és mértékhatározó kíséretében – némi nyomatékosítást is kifejez, a kérdéses dolog ’nagyon más, nagyon eltér a másiktól’ (Magyar grammatika. szerk. Keszler Borbála, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, Budapest, 170. o.).
(DÉ)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra