közvélemény-kutatás, infrastruktúra-projekt, figyelembevétel, nyilvánosságra hozatal

2009. 05. 04.

Szeretném tudni, hogy a következő szavak helyesírása jó-e, és miért:
közvélemény-kutatás, infrastruktúra-projekt (az idegen szavaknál tudnom kellene, hogy egy- vagy többtagú?).

Miért kell egybeírni a figyelembevétel szót, és miért kell külön írni a nyilvánosságra hozatal kifejezést? Számomra a kettő ugyanolyan típusú. Milyen szabály vonatkozik erre?

Nézzük sorjában a kérdéses szavakat!
– „közvélemény-kutatás”: többszörös, hat szótagnál hosszabb összetétel, tehát a két fő összetételi tag határán kötőjellel tagoljuk (l. a szabályzat 138. pontját). A „köz” egyébként önálló szó, l. például „a köz érdekében”, „a köz szolgálatában” stb.

– „infrastruktúra-projekt”: szintén többszörös, hat szótagnál hosszabb összetétel, tehát a két fő összetételi tag határán kötőjellel tagoljuk. Arra nézve, hogy egy idegen szó egytagú vagy sem, az Osiris Helyesírás c. kiadványának (2006) 129-130. oldala jó eligazítást ad.

– „figyelembevétel” és „nyilvánosságra hozatal”: a különírás/egybeírás a magyar helyesírás egyik leginkább problematikus területe. A szabályzat 125. b) pontja szerint a jelölt határozós kapcsolatokból keletkezett összetételeket egybeírjuk, ha a tagok együttes jelentése más, mint az előtag és az utótag jelentésének összege. A „figyelembevétel” esetén: nincs jelentésváltozás, de a kialakult szokást megtartva – l. 125. d) pont – egybeírjuk; „nyilvánosságra hozatal”: nincs jelentésváltozás és nem is írjuk egybe.

A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra