Műszaki Igazgatóság, személyzeti osztály

2009. 05. 09.

Nagyon szeretnék választ kapni arra, hogyan kell helyesen írni egy nagy cég osztályainak, kisebb egységeinek a nevét. A 11. kiadás szerintem nem teljesen egyértelmű ebben.
Tehát pl. Műszaki igazgatóság v. Műszaki Igazgatóság? Személyzeti osztály v. Személyzeti Osztály? Amikor rövidítésben írunk pl. egy hosszú nevű egységet, hogyan helyes? Központi gazdálkodási iroda rövidítése KGI v. Kgi? Ha általánosságban írunk a cég igazgatóságáról lehet-e nagybetűvel írni? Vagy pl. az évi szokásos közgyűlés a jegyzőkönyvben lehet-e nagybetűvel?

A helyesírási szabályzat 189. pontja alapján a következő írásmódokat javaslom:
1. Műszaki Igazgatóság (189/b: egy intézménynéven belüli nagyobb szervezeti egység, testület neve akkor írandó intézménynévszerűen, ha szükség van az egyediség érzékeltetésére, vö. Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága).
A 188. pont értelmében az intézménynévtípusokat jelentő szavakat akkor is kisbetűvel írjuk, ha valamely szövegben egy bizonyos intézményre utalnak.
Amikor tehát általánosságban írunk egy cég igazgatóságáról, az igazgatóság szó kis kezdőbetűs.
2. személyzeti osztály (189/c: az intézmények azonos rendeltetésű kisebb egységeinek típusára utaló megnevezés, ezért kis kezdőbetűs, l. Helyesírás, Osiris, 2005, 1308).
3. Központi Gazdálkodási Iroda (intézménynév vagy intézményen belüli nagyobb szervezeti egység): KGI (tulajdonnévi betűszó, vö. Magyar Távirati Iroda: MTI).
4. évi szokásos közgyűlés: a szabályzat 146, és 191. pontja alapján kis kezdőbetűs, mivel nem intézménynévszerű (rendszeresen ismétlődő országos vagy nemzetközi) rendezvényről van szó, l. Helyesírás, Osiris, 2005, 673.

Az Osiris-féle Helyesírás megjegyzi, hogy a helyes írásmód megállapításához nem nyelvi háttértudásra (az intézmény szervezeti felépítésének, működési hátterének ismeretére) is szükség van, ezért nem véletlen a nagybetűs alakok használatának terjedése, l. 209).
A témát érintő további szakirodalom a nagybetűsítést presztízsokokkal, az egyediség és a fontosság érzékeltetésének szándékával is magyarázza
(l. Laczkó Krisztina, Kisbetűk és nagybetűk; Zimányi Árpád, Nagybetűsítések mai írásgyakorlatunkban. Mindkét írás megtaláható a következő kötetben: Hagyomány és újítás a helyesírásban, Eger, 2007, 95-105, illetve 161-179).
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra