alkalmazás = szoftver = program?

2009. 05. 10.

Cikkeink alatt gyakori vitatéma, hogy az alkalmazás szót lehet-e szoftver, program jelentésben használni. Ahogy néztem, még a rendkívül purista Magyarító könyvecske sem talál benne kifogást. Sem az én, sem kollégáim nyelvérzékét nem sérti, de a biztonság kedvéért érdekelne az állásfoglalásuk.

A számítástechnikai kifejezések magyarításával, illetve a szoftver szóval kapcsolatban a Magyar nyelvhasználati szótár a következőket írja:
az „eredeti, amerikai angol software kifejezés honosítása világméretekben is ritka. A magyarban is az idegen alakot használjuk, mindössze az írásképét közelítettük a magyar nyelvhez: a kiejtést követve átírjuk.”
(L. Magyar nyelvhasználati szótár, szerk. Balázs Géza, Zimányi Árpád, Celldömölk, Pauz-Westermann, 2007.)

A további magyarosítás természetesen lehetséges, azonban a változtatások befogadására, meggyökereződésére hatással van a szinonimaként használni kívánt szavak korábban kialakult jelentése is.

Kis Ádám, az ELTE címzetes egyetemi docense, a SZAK Kiadó ügyvezető igazgatója, akinek szíves segítségét ezúton is köszönöm,
a következőképpen világít rá a kérdéses szavak jelentésére:

„Az ‘alkalmazás’ (application) informatikai értelme valamilyen cél elérésére létrehozott számítógépes program(rendszer). Azaz
a) az ‘alkalmazás’ a számítógép vonatkozásában gyakorlatilag nem anyagi
jellegű eszköz, azaz mindenképpen a szoftver kategóriájába tartozik;
b) az ‘alkalmazás’ megvalósításához program szükséges, azonban fontos
megjegyezni, hogy nemcsak program, hanem más – programmal kezelhető – nem anyagi jellegű eszköz is, pl. egy szövegszerkesztő részét képezik a
betűkészletek. Emellett az alkalmazás nem létezik célmódszertan nélkül,
amelyet tágan lehet értelmezni (pl. tipográfiai megoldások, számrendszerek, színkódolási megoldások). Következésképpen az alkalmazás mindig több, mint a program.

Ez a dolog az idők során vált ilyen bonyolulttá. Valaha a szövegszerkesztőt
programnak neveztük, ma alkalmazásnak. Igaz, akkoriban megkülönböztettük az alkalmazási programokat a rendszerprogramoktól.”

A jelentések közötti összefüggések lehetővé teszik ugyan, hogy némi engedménnyel, szövegkörnyezettől függően szinonimaként használjuk az említett szavakat; de mivel az ‘alkalmazás’ tágabb jelentéstartományt fed le, mint a program, és szűkebbet, mint a szoftver, tudományos-szakmai stílusú szövegekben ezek a helyettesítések nem megfelelőek.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra