Kérjük a családokat, hogy…

2009. 05. 14.

Melyik írásjellel helyes az alábbi mondat? Helyes felkiáltójellel is?
Kérjük a családokat, hogy járuljanak hozzá a kiadásokhoz.
Kérjük a családokat, hogy járuljanak hozzá a kiadásokhoz!

A mondat (szövegkörnyezettől függően) kétféle jelentést hordozhat, mivel a „kérjük” igealak kijelentő és felszólító módot egyaránt kifejezhet (ez az úgynevezett grammatikai homonímia esete). Így a lehetséges megoldások:

1. „kérjük”: kijelentő mód, jelen idő, többes szám első személy, tárgyas ragozás (rendszerint a családokhoz intézett kérés során használt igealak).
A helyesírási szabályzat 242. pontja alapján az alárendelő összetett mondatot a főmondatnak megfelelő írásjellel zárjuk. Itt a főmondat kijelentő (Kérjük a családokat), tehát a mondatot záró írásjel a pont.
A szabálypont azonban megengedi, hogy – amennyiben a mellékmondat idézetszerű – a mondat a mellékmondathoz igazodó írásjellel záruljon. Az Osiris-féle Helyesírás (2005, 321) megjegyzi, hogy a felkiáltó, felszólító, óhajtó és kérdő mellékmondatoknak mindig feltétele az idézetszerűség. Mivel esetünkben a mellékmondat felszólító, a mondat felkiáltójellel is zárulhat.

2. „kérjük”: felszólító mód, jelen idő, többes szám első személy, tárgyas ragozás (például egy értekezleten elhangzó ötlet).
Ebben az esetben a főmondat és a mellékmondat egyaránt felszólító módú igét tartalmaz, tehát a mondat mindenképpen felkiáltójellel zárul.
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra