fé-lig, smirg-li

2009. 05. 17.

Hogyan választjuk el a következő szavakat?
félig, smirgli, peches, vonzerő, Foxi, Soósék, egyemeletes, segítség, hosszabbít, edzés

A kérdezett szavak elválasztva:

fé-lig (a két magánhangzó közötti egyetlen mássalhangzót a következő sorba visszük át, toldalékos alakok esetén is, l. A magyar helyesírás szabályai, 226/c)

smirg-li (a három – nem kettőzött – mássalhangzó közül a harmadikat visszük át a következő sorba, l. 226/d)

pe-ches (a „ch” egyetlen hangot jelölő kétjegyű betű, ezért nem választjuk el, l. 228.)

vonz-e-rő (az összetételi tag határán álló „z” nem kerül át a következő sorba;
az „e„-t, bár nyelvi tekintetben önálló szótag, esztétikai okokból nem szokás egymagában a sor végén vagy elején hagyni, l. 235., 226/a)

Fo-xi (az „x” két hangot jelöl, de egyetlen jegyű, ezért egy betűnek számít, l. 228.)

Soó-sék (az egyetlen hangként ejtett „” kapcsolat tagjait nem választjuk el, l. 225.)

egy-e-me-le-tes (az összetett szó első tagjának határa, a „gy” nem kerül át a következő sorba, l. 235.)

se-gít-ség

hosz-szab-bít
(a kétjegyű betűket teljesen kiírjuk, l. 226/f)

e-dzés (a „dz” a szabályzat szerint önálló mássalhangzót jelölő, kétjegyű betű, ezért nem választjuk el, l. 227.)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra