cigány lány

2009. 05. 20.

Kérdésem a következő: cigány lány szót egybe- vagy különírva használjuk? (abban az esetben, ha etnikumba való tartozást akarunk vele jelölni)

A cigány lány helyes írásmódja az 1984-es, 11. kiadású szabályzat megjelenése óta a különírás. Azt megelőzően ugyanis a nyelvészeti kézikönyvekben az egybeírás szerepelt. A változtatás oka az a tudományos gondolkodásban, az 1980-as évektől megjelenő vélekedés volt, miszerint a magyar helyesírási szabályok diszkriminatívak a cigányokkal szemben. Az 1972-es értelmező kéziszótárban például ilyen összetett szavak voltak: cigánygyerek, cigányasszony, cigányleány, cigánylegény. Ezzel szemben más etnikumok esetében ugyanez a szerkezet különírva szerepelt, vagyis nem volt svábgyerek, németasszony, oroszleány, magyarlegény egybeírt szerkezet. A MTA Helyesírási Bizottsága — felülbírálva korábbi álláspontját — megváltoztatta a fenti, cigány- előtagú szavak írásmódját: cigány gyerek, cigány asszony, cigány leány, cigány legény. A cigány gyerek alakulat csak az ismert frazémában írandó egybe: cigánygyerekek potyognak az égből. (A kérdésről részletesebben l. Balázs Géza: Hatalom és helyesírás. Magyar Nyelvőr 4: 402–413)
A válasz az 1984 és 2015 között érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján készült.

vissza a főoldalra